Učivo 1. 9. – 9. 9. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   1.9. – 9. 9. 2022 

Třída:  1.C 

 

 

Český jazyk 

 

Živá abeceda str. 4, 5, 6 

 

 

Matematika 

Matematika učebnice str. 8, 9, 10 

Minutovky str. 1 

 

Anglický jazyk 

 

Pozdravy (hello x goodbye), příkazy ve třídě (sit down, stand up, open your books atd), třídní slovíčka (book, pencil atd) 

 

 

Prvouka 

 

Učebnice str. 6, 7, 8 

 

06.09.2022