Učivo 11. 9. – 15. 9. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. 9. – 15. 9. 2023 

Třída:  2. C 

 

 

Český jazyk 

Opakujeme abecedu – psací, tiskací písmena 

Učebnice str. 4 – 7 

Prac. sešit – str. 1 – 3 

Písanka do str. 5 

 

 

 

Matematika 

Učebnice str. 5 – 7 

Prac. sešit str.5, 6, 7, 8 

Minutovky str. 1/1 str. 2/3, 4 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Opakování z minulého roku: pozdravy, představení, pokyny, a slovní zásoba: učebnice 2-3 a pracovní sešit 2-3 a p.list (O mně) 

 

 

Prvouka 

 

Učebnice str. 5 – 9 

Pracovní sešit str. 3 – 5 

 

 

 

Další informace: 

 

15. 9. akce Ukliďme Česko  

 

 

11.09.2023