Učivo

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11.- 15.9.2023 

Třída:  1.C 

 

 

Český jazyk 

Živá abeceda str. 4-9 

Moje první psaní str. 3-8 

Učíme se říkanku  Ťuká, ťuká deštík 

Matematika 

 

Pracovní sešit velký str. 8-11 

Procvičujeme počítání a porovnávání čísel do 5 

Anglický jazyk 

 

 

 

 

Prvouka 

Pracovní sešit str. 6-8 

 

 

Další informace: 

15.9. akce Ukliďme svět – úklid na zahradě školy 

 

 

 

12.09.2023