Učivo 13.-16.11.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13.-16.11.2023 

Třída:  1.C 

 

 

Český jazyk 

ŽA 44,45 

Pís. 14-16 

 

Matematika 

PS velký 42-44 

PS malý 20,21 

Anglický jazyk 

 

Lekce 2: Čísla 1-10 a množná podstatná jména (2 pencils, 3 books): učebnice 18-19 a pracovní sešit 15-16 

 

 

Prvouka 

 

PS 26 (Člověk) 

 

 

Další informace: 

13.11. Workshop  s knihovnicí na téma Bajky 

16.11. Hudební pořad MINIOPERY – ClubKino od 10 h 

 

 

09.11.2023