Učivo 14. 11. – 16. 11. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14. 11. – 16. 11. 2022 

Třída:  1. C 

 

 

Český jazyk 

 

Živá abeceda  str. 70, 71, 72, 73 

 

 

Matematika 

 

Učebnice  str. 38, 39 

 

 

Anglický jazyk 

 

lekce 2: How many? Čísla a počítání 1-10: učebnice 17-18 a pracovní sešit 14-15 

 

 

Prvouka 

 

Učebnice  str. 27 

 

 

 

Další informace: 

 

Ve čtvrtek 17. 11. – státní svátek 

V pátek 18. 11.  – ředitelské volno 

 

 

13.11.2022