Učivo 14.-18.3.2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14.-18.3.2022 
Třída:  2.C 

 

 

Český jazyk   

Uč. 81-83 

PS 21-23 

Pís. 23,24 

 

 

Matematika   

PS Čtyřlístek 34,35 

PS Hejný 16-18 

 

 

Anglický jazyk   

 

 

 

Prvouka   

Uč. 44,45 

PS 35,36 

 

 

Další informace:   

 

 

 

14.03.2022