Učivo 15.-19.5. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15.- 19. 5. 2023 
Třída:  3.C 

 

Český jazyk 

Učíme se vyjmenovaná slova po Z a procvičujeme všechna vyj.sl. 

Uč. 93-95 

PS 29,30 

Hravá 52-54 

Pís.25 

Čít.153-155 

 

Matematika 

Procvičujeme počítání do 1000 a slovní úlohy, opakujeme geometrii 

PS Čtyř. 57-59 

PS Hejný 40,41 

 

Anglický jazyk 

 

út   Opak:Are you…? Yes, I am. x No, I’m not.: pracovní učebnice 51-52 

st    I’m…/I’ve got…: Pracovní učebnice 53; hraní s kartičkami 

čt    Lekce 8: Please; pracovní učebnice 54-55 

   Test Lekce 8: 25.5     

 

Prvouka 

Začínáme téma  -živočichové 

Uč . 46,47 

PS 43-44 

 

 

 

Další informace: 

15.5. plavání 

19.5. mobilní planetárium  ve škole (2 vyučovací hodiny) 

 

16.05.2023