Učivo 18. 9. – 22. 9. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 18. 9. – 22. 9. 2023 

Třída:  2.C 

 

 

Český jazyk 

 

Učebnice  str.6, 7, 8 

Pracovní seš.  3 – 5 

Písanka  str. 5 – 7 

Čítanka  str. 12 – 16 

 

 

 

Matematika 

Učebnice  str. 8 – 10 

Pracovní sešit  str. 8, 9, 10 

Minutovky  str. 3/6   str. 4 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Lekce 1: On Safari učebnice 6-7 a pracovní sešit 3-4   

 

 

Prvouka 

Učebnice  str. 10 – 12 

Pracovní sešit  str.6 

 

 

 

 

Další informace: 

18. 9. – 22. 9. 2023    akce   Pěšky do školy  

Ve čtvrtek 21. 9. půjdeme asi v 8:40 do školy v Mokropsech, kde proběhne celoškolní akce organizovaná městem týkající se třídění odpadu – odpadová analýza. Všichni žáci naší školy budou mít možnost nahlédnout do problematiky správného třídění odpadu.  Vrátíme se do konce vyučování. S sebou batůžek, svačinu a pití. 

V pondělí 18. 9. beseda / v rámci prvouky/s městskou policií Černošice – bezpečnost v silničním provozu 

 

 

 

17.09.2023