Učivo 19. 9. – 23. 9. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. 9. – 23. 9. 2022 

Třída:  1. C 

 

 

Český jazyk 

Živá abeceda str. 19 – 23, str. 26, 

Písmenko S 

 

Matematika 

Str. 13 – 16 

Minutovky str. 4, 5, 6 – počítání do 6 

 

 

Anglický jazyk 

 

Opakování: What’s your name?, pokyny pro třídu, rodina Happy House; divadlo z příběhu (učebnice 6-7 a pracovní sešit 4-5)
 

 

Prvouka 

Učebnice str. 10 – 13 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

18.09.2022