Učivo 2. 5. – 6. 5. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 2. 5. – 6. 5. 2022 
Třída:  3. C 

 

 

Český jazyk   

 

Procvičujeme vyjmenovaná a příbuzná slova, určujeme u podstatných jmen rod, číslo, pád, učíme se pádové otázky 

Učebnice  str. 70, 71 

P. S. str. 15/2, 3, 4  str. 16/1, 2 

Čítanka  str. 151 – 152 

Písanka  str. 20, 21 

 

Matematika   

Učebnice  str. 73/9, 10, 11, 12 

P. S.   str. 19/7, 8   str. 20 

Minutovky   str. 3 

 

 

Anglický jazyk   

3C   

Úterý: Is there…? Yes, there is. x No, there isn’t; procvičování slovíček (lekce 11);   

Středa: There is../There are..: učebnice str 53 a pracovní sešit str 53  

Čtvrtek: Are there…? Yes, there are. X No, there aren’t: učebnice str 54 a pracovní sešit str 54 

 

 

 

Prvouka   

Prezentace prací dětí – volně žijící zvíře 

Učebnice  str.49, 50 

P. S-.  str. 43, 44, 45 

 

 

 

Další informace:  2. 5. – plavání 

 

 

 

02.05.2022