Učivo 2.- 6.5. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  

2.- 6.5.2022 

Třída:  2.C 

 

 

Český jazyk 

Procvičujeme určování slovních druhů, zopakujeme si psaní vlastních jmen 

Uč. 99,100 

PS 40,41 

Pís. 30,31 

 

 

Matematika 

Procvičujeme násobení a dělení hlavně 2,3,4,5 

PS Hejný 40-42 

 

 

Anglický jazyk 

Dokončení projekt: My house; Lekce 6: Summer Time: Učebnice str 52 a pracovní sešit str 45   

 

 

 

Prvouka 

Uč. 50,51 

PS 43,44 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

29.04.2022