Učivo 20.-24.11.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20.- 24.11. 2023 

Třída:  1.C 

 

 

Český jazyk 

Procvičujeme čtení slov a jednoduchých vět  

Slabikář 4-6 

Písanka 18-23 

 

Matematika 

PS velký 47-52 

 

Anglický jazyk 

Opak. z lekce 2: vytváření kartiček: pracovní sešit 61 a lekce 3: hračky učebnice 20-21  

   

Prvouka  PS 28-30 

 

Další informace: 

 

21.a23.11. Individuální konzultace, časový rozpis na webu na třídy 

 

20.11.2023