Učivo 20.-24.2.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20. – 24.2. 2023 

Třída:  3.C 

 

 

Český jazyk 

 

Opakujeme vyjmenovaná slova po B,L,M 

Probíráme postupně slovní druhy 

Uč. 63-67 

PS 11-13 

Pís. 5,6 

Čít. 107-113 

 

Učíme se nazpaměť básničku Co dělá zima v létě 

 

Matematika 

 

Opakujeme násobení, i písemné 

Počítáme do 1000 

PS Čtyř. 20-22 

PS Hejný 16,17 

PS geometrie 16,17 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

út   Lekce 6: Jídlo: učebnice 7-8 a projekt: hnusná pizza: nakreslete/ingredience  

st    Lekce 6: Jídlo: I like..x I don’t like..: učebnice 9   

Čt   Jídlo: Do you like…? Yes, I do. X No, I don’t. Učebnice 10-11 

 

 

 

Prvouka 

 

Uč. 28,29 

PS 32-34 

Referát na volné téma trvá pro ty, kteří ho ještě neměli 

 

 

 

Další informace: 

24.2. Bruslení  

 

 

10.02.2023