Učivo 23.-25.10.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.-25.10.2023 

Třída:  1.C 

 

 

Český jazyk 

 

Procvičování čtení slabik se souhláskami M a L  

Živá abeceda 32,33 

Písanka 1,2 

 

Matematika 

 

Velký PS 32,33 

Malý PS 14 

 

Anglický jazyk 

 

Lekce 2: Pens and Pencils: učebnice 12-13 a pracovní sešit 10-11  

     

Prvouka 

 

PS 17,18 

 

 

Další informace: 

25.10. – akce Strašidelná seznamka (s sebou pití, svačinu, penál a případně převlek…) 

26.,27.10. – podzimní prázdniny 

 

 

 

23.10.2023