Učivo 24.-28.4. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.-28.4.2023 

Třída:  3.C 

 

 

Český jazyk 

Procvičujeme vyj.sl. po S a začneme vyj.sl. Po V 

Uč. 84-87 

PS 24 

Hravá 41,43,44 

Pís. 20 

Čít. 138-142 

 

Matematika 

Procvičujeme počítání do 1000 

PS Čtyřlístek41,42 + geom.52,53 

PS Hejný 34,35 

Anglický jazyk 

út   Opakování: food/animals; Is it…? I like x I don’t like, odpovídání na otázky o sobě (pracovní učebnice 40-41) 

st    Opakování: dokončit str 40-41, mluvené hry z opakování 

čt    Projekt: Vytvořte a veďte dialog ve skupinách (používání slovní zásoby, otázky, fráze z lekce 1-7) 

 

Prvouka 

Uč. 37 

PS 39 

 

Další informace: 

24.4. Plavání 

25.4. Sběr papíru 

28.4. Den bláznivých čarodějnických účesů – dobrovolná, celoškolní akce navržená žákovským parlamentem,plakát na webu školy 

 

 

 

25.04.2023