Učivo 25. 1. – 28. 1. 2021 2. C

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25. 1. – 28. 1. 2021 

Třída:  2. C 

 

 

Český jazyk 

Učebnice str. 60/2, slabičná a hlásková stavba slova, opakovat druhy vět 

                Str. 61/3,4,5   str. 62/10  str. 63/11, 12 

Pracovní sešit str. 40/9 

Čítanka str. 79 – lidové pranostiky 

Písanka str. 23, 24 

 

Matematika 

 

Minutovky str. 9/17, 18    str.10/19,20 

 

 

Anglický jazyk 
Prvouka 

 

Pracovní sešit str. 19/13,12 ústní hygiena, péče o zuby 

 

 

25.01.2021