Učivo 25. – 28.ledna

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny – nebude on-line výuka.

Vysvědčení v „papírové“ podobě dostanou žáci až po návratu na prezenční výuku do škol. Pololetní hodnocení naleznete v bakalářích – kdy a kde budete informováni.

Ve čtvrtek 28.1. nebude on-line čeština (ani jedna skupina). Po Aj bude třídnická on-line hodina, pátá hodina ten den odpadá.

Přeji pohodový týden.

M.Václavková

 

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25.1. – 28.1 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
  • Aktivní účast v on-line hodinách 
  • Koncovky podstatných jmen rodu středního 
  • Procvičování určování slovních druhů, pádů, rodů podstatných jmen 
  • Práce v pracovním sešitě bude zadána na on-line hodinách 
  • Četba vlastní literatury 

 

Matematika 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Dělení přirozených čísel 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělí na hodině 

          – 27.1. nebude probíhat online hodina- žáci budou mít připravený pracovní list ve Forms– a ten se jim otevře v době hodiny, kterou by měli mít. Po hodině se zase uzamkne – pak nebude možnost list odevzdat. Vše ukážu a připomenu na úterní hodině. 

 

NEMIND 

  • Aktivní účast v on-line hodinách 
  • Pokračujeme v dělení jednociferným dělitelem 
  • Procvičování pamětního násobení a dělení mimo obor malé násobilky 
  • Celá čísla – práce v pracovním sešitě bude zadávána na on-line hodinách 

 

Anglický jazyk 

Clil 

 

Přírodověda 

 

Vlastivěda 

            https://www.youtube.com/watch?v=xOpIj2BTe9E 

   

 

Další informace: 

Tv – procházky, pohyb na čerstvém vzduchu, posilování v domácích podmínkách 

 

VV 

Tvorba obrázků s využitím ruliček od wc papíru 

https://www.youtube.com/watch?v=JAe2N12-NI4&list=PLS2GdwHtn4OHW78E4RmcWxSkIUrKAtCYQ 

Fotografie vašich obrázků prosím posílejte na mavaclavkova@zscernos.cz 

 

Hv – tento týden není, poslouchejte hudbu dle své nálady 😊 

 

V PÁTEK 28.1. JSOU POLOLETNÍ PRÁZDNINY – NEBUDE ON-LINE VYUČOVÁNÍ. 

 

POLOLETNÍ KLASIFIKACI NALEZNETE KONCEM TÝDNE V BAKALÁŘÍCH– KLASIFIKACE – info bude dodáno  

 

Papírové výpisy pololetní klasifikace v 3. – 9. třídách se budou vydávat až první den prezenční výuky. 

 

 

 

 

 

24.01.2021