Učivo 28. 3. – 1. 4. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 28. 3. – 1. 4. 2022 
Třída:  3. C 

 

 

Český jazyk  Učebnice  str. 91, 92 

P. S.  str. 27, 28 

Čítanka  str. 134 

 

Matematika  Učebnice  str. 70 

Procvičujeme násobení, dělení, písemné sčítání, odčítání, násobení. 

Rýsujeme přímky, polopřímky, opačné polopřímky, úsečky, průsečík přímek, úseček, kružnice. 

 

Anglický jazyk  Úterý: učebnice str 45: komisky (čtení, poslech, divadlo); opakování lekce 7-9 

Středa: Opakování C: učebnice str 46-47 

Čtvrtek: Opakování C: pracovní sešit str 46-47 

Prvouka  Učebnice  str. 39, 40, 41 

V pondělí 28. 3. – test : Společné znaky rostlin 

                                          Fotosyntéza 

                                          Časti těla rostlin 

 

 

Další informace:   

 

 

 

27.03.2022