Učivo 29.9.-1.10.21

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29.9.- 1.10.21 

Třída:  2.C 

 

 

Český jazyk 

Uč. do s. 13 

PS  do s. 13 

Pís. do s. 16 

 

Matematika 

PS Čtyřlístek do s. 17 

PS Hejný do s. 14 

 

Anglický jazyk 

 

učebnice str. 6-7; pracovní sešit str. 4 

 

Prvouka 

Téma : podzim 

Uč.  s . 13 

PS    s. 8 

29.09.2021