Učivo 3.-7.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  

3.-7.5. 2021 

Třída:  1.C 

 

 

Český jazyk 

Po : čítanka (bílá) 16-18, psaní – list č. 1 (s,š) 

Út: čítanka 20-21, psaní – list 1( S,Š) 

Stř: čítanka 23-24, psaní list 2 (ř) 

Čt: čítanka 26-28, psaní list 2 (Ř) 

Pá: čítanka 29, písanka 26 

 Opakujeme tvary psacích písmen,  procvičujeme opis a přepis vět 

 

 

Matematika 

Po: list č.3 (str.44) 

Stř: list č. 3( str.45) 

Čtv:Pracovní sešit 68 

 Procvičujeme sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky a slovní úlohy 

 

 

 

Anglický jazyk 

Online výuka:  úterý 

8:45 – 9:15   AJ 1.C holky 

9:25 – 9:55 AJ 1.C kluci 

Během výuky: pracovní sešit 46; učebnice 53 

Volitelné online zdroje: This is the way songhot or cold hra 

Prvouka 

Pá : Pracovní sešit 68 

 

 

 

 

02.05.2021