Učivo 3.C 1.-5.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 1.-5.6.
Třída:   3.C

 

Český jazyk

Učebnice  –  kapitola 116-123

Do sešitu písemně: 117/1,2

118/4,5

119/8,    120/13

121/14,    123/17

123/18,19

Matematika

Učebnice strany  :17,19,20,21,22

Písemně do sešitu : 17/56

19/4

20/7

21/13

22/4

Anglický jazyk

 1.6 – 5.6

AJ 3.C

Před výukou

·         There is/There are online cvičení

·         In, on, under video

·         AJ 3.C there are (PDF)

·         Učebnice 54: odpovězte na otázky

Výuka  – přineste papír, tužku a svůj pracovní sešit

Čtvrtek

13:00 – 13:35

 

Po vyučování

·         pracovní sešit 54

·         Frog on a log song

 

Prvouka Učebnice – 34-39

31.05.2020