Učivo 3. C 8. 11. – 12. 11. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8. 11. – 12. 11. 
Třída:  3. C 

 

Český jazyk 

Učebnice  str. 29, 30, 31 

P. S.  str. 20/1  str.  21/2, 3   str. 22, 23 

Čítanka  str. 52, 53 

 

Matematika 

Učebnice  str. 26/1   str. 27/5, 6, 7   str. 28 

P. S.  str.  21/7   str. 22 

Násobení a dělení 8, písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel 

 

Anglický jazyk 

Úterý: Komiks učebnice str. 13 (poslech a čtení příběhu)Lekce 3: učebnice str. 14; pracovní sešit str. 14 (What’s this? It’s a …..) 

Středa: učebnice str. 15; pracovní sešit str. 15 (Is it a…? Yes, it is. x No, it isn’t.) 

Čtvrtek: učebnice str. 16; pracovní sešit str. 16 (big x little) 

Prvouka 

Učebnice  str. 17, 18 

P. S.  str. 20 

 

06.11.2021