Učivo 30. 1. – 2. 2. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30. 1. – 2. 1. 2023 

Třída:  1. C 

 

 

Český jazyk 

Slabikář  str. 40, 41, 42 

Písanka  str .20, 21 

 

 

 

Matematika 

 

Učebnice str. 53/6, 7 stavby z kostek 

                  Str. 63/5    str. 66, 67 

 

Anglický jazyk 

 

Opakování 

 

 

Prvouka 

Procvičování – určování hodin, měsíce v roce, dny v týdnu 

 

 

 

Další informace: 

Úterý 31. 1. – poslední vyučovací hodinu – rozdávání vysvědčení, vyučování končí v 11:40 

Pátek 3. 2.  jsou pololetní prázdniny – děti nejdou do školy. 

 

 

31.01.2023