Učivo 31.1.-3.2.2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   31.1.-3.2.20222 

Třída:  2.C 

 

 

Český jazyk 

 

Uč. 69,70 

PS 10,11 

Pís. 18,19 

 

 

Matematika 

 

PS Čtyřlístek 24,25 

PS Hejný 64,65 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Poslech: učebnice str 30-31; Lekce 4: Oblékání: učebnice str 32-33 a pracovní sešit str 28 

 

Prvouka 

 

Opakování – roční období, hodiny 

 

 

 

01.02.2022