Učivo 4. – 8. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 4. – 8. 1.

Třída:  1. B

 

 

Český jazyk

·       čtení slov a vět s písmenem J

·       čtení trojslabičných slov

·       nácvik psaní písmene j, J

·       procvičování čtení slabik, slov a vět s M, T, L, S, P, J

·       nácvik psaní písmen M, I, A, O

 

 

Matematika

·       opakování probraného učiva- sčítání a odčítání do 12, krokování, krychlové stavby, součtové Δ, rozklady čísel, Neposedové, záznam do tabulky

·       seznámení s prostředím Autobusu

 

 

Anglický jazyk

 

 

 

 

Prvouka

·       Příbuzenské vztahy

·       Rodiny vypadají různě

 

 

Další informace:

 

 

 

 

04.01.2021