Učivo 5.-9.9.22

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5.- 9.9.2022 

Třída:  3.C 

 

 

Český jazyk 

 

Opakujeme abecedu, skládání slov a vět 

Uč. 4-6 

PS 2-5 

Pís. 1-3 

Čítanka 3-7 

 

 

Matematika 

Uč. 5-7 

PS Hejný 4-7 

PS Čtyřlístek 4-6 

 

 

Anglický jazyk 

 

Opakování z minulého roku 

 

 

Prvouka 

 

Uč.4 

PS 4 

 

 

08.09.2022