Učivo 6.-10.11.2023

 

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.-10.11.2023 

Třída:  1.C 

 

 

Český jazyk 

Procvičujeme čtení slabik a jednoduchých slov z nich 

ŽA 37-42 

Písanka 9- 13 

 

 

 

Matematika 

PS velký 38-43 

PS malý 17- 19 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Lekce 2: Čísla 1-10: učebnice 16-17 a pracovní sešit 14-15 

   

 

 

 

Prvouka 

 

Opakování – podzim 

 

 

02.11.2023