Učivo 6.-10.3.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.-10.3.2023 
Třída:  3.C 

 

Český jazyk 

U podstatných jmen určujeme rod, číslo a pád 

Uč. 70-72 

PS 15,16 

Pís. 9,10 

Čít. 121- 127 

 

 

 

Matematika 

 

Procvičujeme dělení se zbytkem, počítáme do 1000 

Uč. 80-81 

PS Hejný 23-25 

PS Čtyřlístek 28,29 

 

 

Anglický jazyk 

 

út    Jídlo: komiksy a rozdíl mezi ‚I’m‘ a ‚I’ve got‘ pracovní učebnice  16-17 

st    Jídlo: ‚I’ve got‘ a ‚I like‘ pracovní učebnice 18-20 

čt    Test lekce 6: rozpoznávat a psát slovní zásobu, seřadit slova do věty, I like ____ x I don’t like ____, a jak odpovědět na otázku: Do you like ____? Yes, I do. x No, I don’t. 

 

 

 

Prvouka 

 

Uč. 29-31 

PS 35-36 

 

 

 

Další informace: 

10.3. Bruslení (9.lekce) 

 

 

07.03.2023