Učivo 6. 11. – 10. 11. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 6. 11. -10. 11. 2023 

Třída:  2. C 

 

 

Český jazyk 

Učebnice  str. 23, 24, 25 

Pracovní sešit  str. 14, 15, 16 

Písanka  str. 17, 18, 19 

Čítanka  str. 37, 38, 39 

Věty –  oznamovací, tázací, rozkazovací, přací, abeceda, pořádek vět v textu 

 

Matematika 

Učebnice  Čtyřlístek  str. 25/3,1  str. 26, 27 

Učebnice  Hejný str. 19/4, 20/2, 3,4  21/3 

Pracovní sešit  str.22, 23, 24 

Rozkady čísel, orientace na číselné ose do 100, počítání do sta po desítkách, slovní úlohy, rýsování přímek a úseček 

 

Anglický jazyk 

 

Lekce 2:  učebnice 16-17 a pracovní sešit 14-15 

 

 

Prvouka 

 

Zelenina a ovoce 

Učebnice  str. 14 

Pracovní sešit  str. 10 

05.11.2023