Učivo 6. 2. – 10. 2. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 6. 2. – 10. 2. 2023 

Třída:  1.C 

 

 

Český jazyk 

Slabikář  str. 43, 44

Písanka  str. 23, 24, 25, 26 

 

Matematika 

Učebnice  – str. 5 – Mosty, str. 6, 7 – autobus 

                     Str. 8, 9 

Minutovky  str. 21, 22, 23

 

Anglický jazyk 

 

Lekce 4: Oblečení: učebnice 32-33 a pracovní sešit 27-28   

 

 

Prvouka 

Člověk – názvy částí těla, péče o zdraví 

Učebnice  str. 44, 45 

 

 

 

 

06.02.2023