Učivo 8. – 12. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN   8. – 12. 6. 2020 

Třída:  3.D 

 

 

Český jazyk 

Slovní druhy – slovesa, příslovce, předložky, spojky. 

Pondělí – Slovesa – uč. ČJ str. 69
Uč. ČJ str. 69/cv. 1, 2 – ústněcv. 3 – napiš do sešitu
PS ČJ str. 9/cv. 1, 2, 3, 4, cv. 5 napiš do sešitu alespoň 4 věty 

Úterý – Příslovce – uč. ČJ str. 70
Uč. str. 70/cv. 1, 3 – on-line výuka v úterý
PS ČJ – str. 10/cv. 1, 2, 3 včetně úkolu a) 

Středa – Předložky – uč. ČJ str. 71
Uč. str. 71/cv. 1, 2 – ústně – on-line výuka ve středu
PS ČJ str. 10/cv. 1, 2 

Čtvrtek – Spojky – uč. ČJ str. 71, cv. 1, 2 – ústně
PS ČJ str. 11/cv. 1, 2, 3 

Pátek – opakování – pracovní listy a kvízy ve Fredovi a v Teamsech 

Matematika 

Dělení se zbytkem, procvičování násobení, dělení, určování části celku atd. 

Pondělí – PS M2 – str. 26/cv. 10, 11 (napiš výpočet a odpověď větou)
PS M2 str. 27/cv. 13, 14, 12, 15, str. 28/cv. 1, 2, 3, 4 

Úterý – Uč. M str. 88 – dělení se zbytkem – on-line výuka v úterý
Oranžový rámeček + PSM2 str. 35/cv. 2, 3 

Středa – PS M2 str. 36/cv. 1, 2, 3 str. 32/cv. 3, 4, str. 33/cv. 3 

Čtvrtek – Jehlan a kužel: uč. str. 84 + PS M2 str. 31/cv. 1, uč. str. 85 + PS M2 str. 32/cv. 1, 2
PS M2 – str. 31/cv. 2, 3, 4 

Pátek – PS M2 str. 29/cv. 5str. 29/cv. 6, cv. 7, str. 30/cv. 1, 2, 3 

Anglický jazyk 

První den. 

PS str. 55, cv. 6 – utvoř věty, spoj čarou. 

PS str. 55, cv. 7 – nakresli svůj pokojíček a napiš o něm. Příklad, jak nakreslit pokoj a popsat jej, je vedle zadání. 

 

Druhý den.  

Píseň  – učebnice str. 78 

Poslechni si a zazpívej, překlad písně viz Příloha. 

Poslech zde: https://www.youtube.com/watch?v=-02wr9V72bY&list=RDgN9RAZ99nLA&index=4 

PS – str. 59, cv. 3 – rozlušti větu podle číslic na praporcích a v zakódované abecedě.  

 

4. den – online   

uč. str. 56 a 57 poslech (vypracujeme online). 

PS str. 56 a 57, cv. 1 (online)
 

uč. str. 59 – comics poslech (online) 

Prvouka 

Pondělí a úterý – Muž a žena: uč. str. 65 + PS str. 53/cv. 3 

Středa–pátek – Stavba těla: uč. str. 66, 67 + PS str. 52/cv. 1, 2, 3, str. 53/cv. 1 (dolní polovina stránky) 

Výchovy a volitelné předměty 

VV + PČ – výtvarná práce na téma radost jarního deště – technika vodovky, tempery a větší papír, pokud možno (alespoň A3). 

HV – O hudebních nástrojích: https://decko.ceskatelevize.cz/dobrodruzstvi-s-orchestrem 

 

Další informace:  On-line výuka v Teamsech pokračuje v úterý, ve středu a ve čtvrtek. 

07.06.2020