Učivo 9. 10. – 13. 10. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   Učivo 9. 10. – 13. 10. 2023 

Třída:  2. C 

 

 

Český jazyk 

 

Učebnice  str. 13, 14, 15 

Pracovní sešit  str. 10, 11, 12 

Písanka  str.9, 10, 11 

Čítanka  str. 24 – 31 

 

 

Matematika 

Učebnice M – Čtyřlístek  str. 13/4, 8  str. 15, 16 – ústně 

Pracovní sešit  str. 15, 16, 17 

Učebnice  / Hejný/ str. 16/2  str. 17/1,2,4  str. 18/1,2,3,4 

Minutovky  str. 9/17   str. 11/22 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Lekce 1: I can (see) x I can’t (see): učebnice 8-9 a pracovní sešit 6-7 

   

 

 

 

Prvouka 

 

Další informace:

Živočichové ve volné přírodě, znaky savců, ptáků 

Pracovní sešit  str. 8,9 

 

   11. 10. – Ředitelské volno

 

 

08.10.2023