Učivo 9.-12.5.2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9.- 12.5. 2023 
Třída:  3.C 

 

Český jazyk 

Procvičujeme vyjmenovaná slova po V  

Uč. 90-92 

PS 27,28 

Hravá 49-51 

Pís. 24,25 

Čít. 149-152 

Matematika 

Procvičování počítání do 1000 a geometrii 

PS Čtyř. 55,56 

PS Hejný 37 a 39 

Anglický jazyk 

út   Opak: He/She/It is x isn’t; Is it….? a Hry s kartičkami z knihy zdrojů 

st    Lekce 8: Toys (pracovní učebnice 48-49): Are you…? I’m x I’m not 

čt    Projekt: Nakresli svůj pokoj a popiš ho a co v něm je (pracovní list) 

Prvouka 

Uč. 39, 40 

PS 41 

 

Další informace: 

10.5. Divadlo ve škole : Čertovská škola ( vstupné 90 Kč) 

15.5. Dvojitá lekce plavání , podrobné informace ještě zašlu 

19.5. Mobilní planetárium ve škole – zdarma  

22.5. Lekce plavání 

29.5. Odjezd na školu v přírodě 

 

05.05.2023