Učivo Aj od 26.1.

Anglický jazyk od 26. 1.  

Cvičení označená online vypracujeme společně

(jsou zde zapsaná pouze pro děti,

které nemohou být na online hodině),

cvičení označená jako samostatná práce

si děti vypracují samostatně doma.

Pomůcky
úterý online

uč. str. 27

 

Komiks

Nová slovní zásoba.

I´ve got an idea. – Mám nápad.

Later … – Později …

boss – šéf

Come and see. – Přijďte navštívit.

There. – Tam.

One, two, three, go! – Jedna, dvě, tři, teď!

Poslechni si a najdi odpovědi na otázky.

Je to začátek představení nebo konec? Líbí se obecenstvu cirkus?

Poslech zde (posunout na čas 48:27)

https://www.youtube.com/watch?v=7rX1b2_cUg0

Obrázek oblíbeného zpěváka nebo zpěvačky, popsat ústně obličej.
středa

samostatná

práce

PS str. 31,

cv. 7, 8.

cv. 7 – správné řešení a

cv. 8 – Nakresli někoho z rodiny a napiš o něm.

 
    uč. str.30 Číst.  
         

25.01.2021