Učivo Aj

Út  online     Opakování slovních spojení a little book, a big book (školní potřeby) .    
   online 

uč. str. 24, 

  

Nová slovní zásoba. 

Popis obličeje. 

eye – oko, nose –nos, face – obličej, hair – vlasy, ear – ucho, mouth – ústa  

I´ve got …Já mám … 

Přečti si text a najdi podle popisu na obrázku Boba. 

Poslechni si a najdi Billa na obrázku. 

Poslech zde (posunout na čas 40:52) 

https://www.youtube.com/watch?v=7rX1b2_cUg0 

  
   online 

str. 25, 

poslech písně 

Poslech zde (posunout na čas 41:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=7rX1b2_cUg0 

Poslech s překladem. 

https://www.youtube.com/watch?v=O-7k_HEYKJE 

  
   online 

PS str. 25, cv. 3 

  

Doplň správné jméno. 

(Správné řešení: 1. Bingo 2. Larry 3. Chris 4. Jim 5. Jim 6. Chris 7. Bingo 8. Larry, Chris, Jim ) 

  
St 

Sam. 

práce 

PS str. 24, 

cv. 1, 2 

     
Pá  online  Uč. str. 25 

Pop quiz 

Do sešitu napsat číslice 1 – 4, přečíst text na kartě a připsat podle popisu písmeno správného obrázku. 

  

Správné řešení: 1. c 2. b 3. a  4. d 

Obrázek 

oblíbeného zpěváka, 

zpěvačky. 

Sešit Aj 

   online  Uč. str. 26 

Četba textu o robotech. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q_8UwxZbHrg 

  
   online 

PS str. 25, 

cv. 4 

  

Uspořádat věty    
   online 

PS str. 26, 

cv. 5 

  

Podle poslechu dokreslit roboty. 

Zipper 

He´s got short hair, big eyes, little ears, a little nose, a big mouth. 

Zapper 

She´s got a big nose and mouth, big ears, long hair, little eyes. 

 

08.01.2021