Učivo na 18 – 22.ledna

Milí čtvrťáci, zde naleznete plánované učivo na tento týden. Pokračujeme v on-line výuce. Nezapomínejte na Hv, Tv a Vv. Těším se na vaše, tentokrát sněhové, výtvory.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18.-22.1 

Třída:  4.E

 

 

Český jazyk 
 • Aktivní účast na on-line hodinách 
 • Práci v pracovních sešitech se žáci dozví během on-line hodin 
 • Procvičování určování slovních druhů 
 • Vzory podstatných jmen – vzory středního rodu 
 • Četba vlastní literatury 

 

Matematika 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden geometrie- připravte si rýsovací pomůcky 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělí na hodině 

NEmind 

 • Aktivní účast na on-line hodinách 
 • Práci v pracovních sešitech se žáci dozví během on-line hodin 
 • Krychlové stavby 
 • Násobení nad obor malé násobilky 
 • Písemné dělení 
Anglický jazyk 

 

Clil 

 

 

Přírodověda 
 • Aktivní účast v on-line hodinách 
 • Horniny, vlastnosti látek 
Vlastivěda 
 • Aktivní účast v on-line hodinách 
 • České země po husitských válkách 

 

Další informace: 

Tv  

Zimní sporty – pošlete mi fotografii – bobování, lyžování, zimní procházka… 

 

VV 

Tvoření ze sněhu —- sněhulák, příšera, bunkr, dle vaší fantazie – stavte a foťte, než nám to roztaje 

 

Hv 

Poslechněte si husitský chorál Kdož su boží bojovníci, najděte i verzi s českým textem a zkuste si zazpívat také. 

 

 

 

17.01.2021