Učivo na 6.4. – 9.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6.4. – 9.4. 

Třída:  4.E 

 

POZOR – PÁTEK 9.4- ZMĚNA pořadí hodin: 

 1h všichni vlastivěda, 2.h všichni přírodověda, 3h všichni čj 

Český jazyk   
 • Aktivní účast na on-line hodinách 
 • Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line hodin 
 • Slovesa, slovesný čas 
 • Procvičování pádů – čt 8.4.– klasifikované 
 • Pátek – pracovní list odevzdat do 18h (info na čtvrteční hodině) 
 • V PÁTEK 9.4. BUDE VYJÍMEČNĚ ČJ SPOLEČNĚ VŠICHNI 3.VYUČOVACÍ HODINU 

 

Matematika 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Jízdní řády a procvičování učiva 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v úterý na hodině-  

             Zadání i s instrukcemi najdou žáci v Zadání v Teams 

 

NEMIND 

 • Aktivní účast na on-line hodinách 
 • Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line hodin 
 • Středa 7.4.  – slovní úlohy – klasifikované 
 • Počítání s velkými čísly 
 • procvičování 

 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

 

 

Přírodověda 
 • TENTO TÝDEN BUDE PŘÍRODOVĚDA VYJÍMEČNĚ V PÁTEK- 2.VYUČOVACÍ HODINU 
 • Aktivní účast na on-line hodinách 
 • Ekosystém louka – živočichové 
 • Opakování z louky bude až po živočiších, zápis do sešitu bude dodán 

 

Vlastivěda 
 • TENTO TÝDEN BUDE V PÁTEK VLASTIVĚDA VYJÍMEČNĚ 1.VYUČOVACÍ HODINU – všichni 
 • Aktivní účast na on-line hodinách 
 • Mapy, plány, měřítko mapy 
 • Světové strany – pátek 9.4. klasifikované 

 

 

Další informace: 

Tvoření 

Ruka – využijte svou ruku jako tvar a zakomponujte ji do obrázku, můžete ji i obkreslit a domalovat…. 

Své nápady a výtvory mi posílejte do neděle večer 11.4. na mavaclavkova@zscernos.cz 

 

 

 

01.04.2021