Učivo na týden 1. – 5. února

Milí čtvrťáci,

první pololetí je za námi. Vrháme se s vervou do druhého.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   1.-5.února 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
 • Aktivní účast na on-line hodině 
 • Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line výuky 
 • Vzory podstatných jmen ženského rodu 
 • Pravopis podstatných jmen středního a ženského rodu 
 • Procvičování- pády, slovní druhy 
 • úterý – klasifikované – koncovky podstatných jmen středního rodu 
 • Samostatná četba 

 

 

Matematika 

MIND– aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Práce s daty- třídíme, vyhodnocujeme, tvoříme jednoduché přehledy a tabulky 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělí na hodině 

 

NEmind 

 • Aktivní účast na on-line hodině 
 • Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line výuky 
 • Práce s daty, římské číslice 
 • Sousedi, pyramidy 
 • Procvičování písemného dělení 
 • Ve čtvrtek – bude klasifikované procvičování písemného dělení 

 

Anglický jazyk 

Clil 

 

Přírodověda 
 • Aktivní účast na on-line hodině 
 • Pozorování ptáků v přírodě – viz Vv 
 • Ekosystém pole 

 

Vlastivěda 
 • Aktivní účast na on-line hodině 
 • První habsburkové na českém trůně 
 • Pátek – klasifikované – husitství 

 

 

Další informace:  HV  

 • Poslechněte si skladby se zimními motivy  

Vivaldi Zima : https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis 

 • Samostatně vyhledejte a poslechněte si další skladby 

 

Vv 

 • Návštěvníci ptačích krmítek 
 • Pozorujte ptáky 
 • Vyberte si jednoho a nakresletho na papír A4, jako předlohu si můžete vzít obrázek. Můžete použít jakoukoliv techniku-kresbu, malbu, uhel… 
 • Své výtvory jako vždy posílejte do soboty na  mavaclavkova@zscernos.cz 

 

Tv 

 • Pohyb na čerstvém vzduchu, procházky 

 

 

31.01.2021