Učivo na týden 22. – 26.března

Milí čtvrťáci,

doba, po kterou se společně učíme po síti, je už dlouhá. I přes tuto komplikaci, vás chválím, snažíte se pracovat, dle svých možností a posouvat se v tom, co dovedete a znáte, dále. Vydžme ještě 🙂

Můj dík patří i rodičům za jejich spolupráci.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.3. – 26.3. 

Třída:  4.E. 

 

 

Český jazyk 
 • Aktivní účast v on-line hodinách 
 • Slovesa 
 • Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line hodin 
 • Procvičování pravopisu podstatných jmen, koncovky 
 • Úterý 23.3 – klasifikované – koncovky podstatných jmen a jejich tvary ve větách – bude v on line hodině ve Forms 
 • Záznam o přečtené knize –bude ohodnoceno – zapsat do Forms dokumentu – odkaz v našem červeném mu – odevzdat do 31.3. – opravdu to nenechávejte na poslední chvíli – zabere víc než deset minut 

 

Matematika  Nemind 

 • Aktivní účast při on-line výuce 
 • Zlomky procvičování 
 • Velká čísla a operace s nimi, slovní úlohy 
 • Práce v pracovním sešitě bude zadána během on-line hodin 
 • Pondělí 22,3. Klasifikované všichni – výpočet jedné části z celku (např. 1/3 z 63)středa – výpočet více částí z celku-trénování- zapsány budou známky jedničky 
 • Dobrovolný kvíz – viz Forms (čas na vypracování od pondělí do pondělí) 

 

MIND– aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace bude k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Jednotky objemu 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen na pondělní hodině 

 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 
 • Aktivní účast při on-line 
 • Ekosystém louka – pokračování 
 • Zápis do sešitu bude v pátek odpoledne v Teamsech – náš červený tým 

 

Vlastivěda 
 • Aktivní účast při on-line 
 • Čr – práce s mapou 
 • Zápis do sešitu bude v pátek odpoledne v Teamsech – náš červený tým 

 

 

Další informace: 

Tvoření 

Jarní květiny 

Ztvárni – nakresli, namaluj, vyrob, vymodeluj jarní kytičky 

Své práce prosím posílejte do nedělního odpoledne na mavaclavkova@zscernos.cz 

Moc se na ně těším 

 

HV – Jistě víte, že většinu hudebních skladatelů inspiruje k tvorbě nějaká emoce. O těch byl náš poslední úkol. Nejen ty však mohou být inspirací. Jděte ven, podívejte se z okna a zamyslete se, může skladatele inspirovat příroda? 

 

 

21.03.2021