Učivo na týden 23. – 27. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23. do 27. listopadu 

Třída:  4.D 

 

 

Český jazyk 

Opakování – předpony/předložky, slova s /bje/vje, mě/mně uprostřed slova, vyjmenovaná slova po B, L, M. 

PS Hravá čeština – str. 24, 25 

Uč. ČJ – str. 26/cv. 1, 2 – ústně (odůvodni psaní i,í/y,ý), cv. 3 – napiš slova dle pokynů do dvou sloupců 

On-line procvičování např. Zde >> 

Matematika 

Dělení jednomístným číslem – nové učivo, indické násobení,  

PS str. 24/cv. 1, 3, 4 – opakování a připomenutí písemného dělení
Bonus (nepovinný) – uč. str. 36/cv. 2
Uč. str. 36/cv. 3 – a), b) + bonus(nepovinný) – c), d)
Uč. str. 36/cv. 4
Bonus (nepovinný) – uč. str. 36/cv. 5, 6 

PS str. 25/cv. 5, 6, str. 27/4 a), b) 

Matematické minutovky – str. 17/cv. 33 (bonus cv. 34), str. 18/cv. 35 (bonus cv. 36) 

Anglický jazyk   

Přírodověda  ŽIVOČICHOVÉ – vlastnosti, obratlovci – uč. str. 15, 16 
Vlastivěda 

Červená učebnice – Velkomoravská říše II – str. 13, 14 

Opakování, vyzkoušej si on-line test a napiš, jak se ti dařilo >> 

Modrá učebnice – Práva a povinnosti, korupce, volby – str. 12, 13 

Výchovy a volitelné předměty
(nepovinné) 

HV – anagramy na téma hudební nástroje >> 

Namaluj živočicha ze skupiny obratlovců a popiš jeho stavbu těla – obrázek si vlepíš do sešitu přírodovědy k tématu živočichové. 

Zacvič si i doma např. se lvíčaty >> 

 

Další informace:  Výukové materiály naleznete v Teamsech v týmu 4.D, k AJ u týmu 4.D AJ – v souborech – výukových materiálech. 

 

22.11.2020