Učivo na týden 3.-7.května PREZENČNÍ VÝUKA (ve škole)

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3.-7. května 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
 • Procvičování pravopis podstatných jmen a sloves, slovní druhy 
 • Stavba věty, skladební dvojice 
 • Práce v pracovním sešitě bude zadána během hodin 
 • V průběhu týdne – diktát a malá procvičení klasifikovaná – bude oznámeno vždy den předem 

 

Matematika 
 • Procvičování násobení, dělení, zlomky 
 • Práce v pracovním sešitě bude zadána během hodin 
 • Lesoň, operace s velkými čísly, slovní úlohy 
 • V průběhu týdne – malá procvičení klasifikovaná – bude oznámeno vždy den předem 

 

MIND- aktivní účast v hodinách 

           – tento týden Počítáme s velkými čísly, se závorkami, sčítání  

             a odčítání zlomků, geometrie- trojúhelníky – konstrukce, obvod 

          – Test- Trojúhelníky- konstrukce, obvod- 7.5.2021 

          – Domácí úkol- Hejný- str. 21- 24, společná kontrola 6.5. ve škole 

 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém park 

 

Vlastivěda 
 • Práce s mapou 
 • Povrch Čr, pohoří, nížiny, horopis 

 

 

Další informace: 

Tento týden se učíme VE ŠKOLE 

 

 

 

02.05.2021