Učivo na týden od 18. do 22.1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. – 22.1  

Třída:  2. D 

 

 

Český jazyk 

Slova se skupinou mě 

Sleva se skupinou , tě, ně 

Tvrdé a měkké souhlásky 

Diktát, opis 

 

 

 

 

Matematika 

Početní operace do 60 

Násobilka 2, 3, 4, 5 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

Číslovky 11 – 20 

Opakování nové slovní zásoby rice, pancakes, fish, yoghurt, butter, cereal, sugar, milk, jam, toast, juice tea, coffee, cream, soup, chips, cheese, buscuits, mix 

 Věta: I love… I don´t love… 

 

 

 

Prvouka 

Uvědomují si důležitost ochrany sluchu a zraku 

Uvedou prevenci nemocí a úrazů 

Rozlišují menší a vážné úrazy 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

18.01.2021