Učivo od 1. 3.

Plán učiva 1. E     Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma.  
Český jazyk       Pomůcky:
pondělí online opakujeme básničky 0, S, B    
  online

Slabikář

str. 10, 11

Čtení vět a předložek.  
  online Písanka 1 str. 13 Psaní slabiky tu  
 

samostatná

práce

Písanka 1 str. 13    
úterý online diktát   destička s písmeny
  online

Slabikář

Str. 11

   
  online Písmenkové pohádky Písmeno J, j – tiskací a psací podoba. List z písmenkových pohádek.
  online Písanka 1 str. 14, 15, 16 Psaní slabiky se, si, su  
 

samostatná

práce

Písanka 1 str. 14, 15    
středa

samostatná

práce

Písanka 1 str. 16    
čtvrtek online Diktát   Sešit na ČJ s obrázkem.
  online Písmeno J, j. Vyhledávání slov na písmeno J, j.  
  online Slabikář str. 12    
  online Písanka str. 17,18 Psaní slabik pe, pi.  
  samostatná práce Písanka str. 17, 18 .  
pátek online Slabikář str 13    
  online Písanka str. 19 Psaní slabiky pu.  
  samostatná práce Písanka str. 19    
MATEMATIKA       Pomůcky:
pondělí online PS str. 10, cv. 5   Kostky
  online PS str.9, cv. 5,7,8    
úterý online PS str. 11, cv. 8 – 12    
    PS str. 9, cv. 10  

Lístky z bločku.

(čtverce

středa

samostatná

práce

(nepovinné)

Pracovní list viz Příloha

 

  List, prosím, vytisknout.
čtvrtek online PS str. 12, cv. 2 – 7  

Lístky z bločku.

(čtverce),krokovací pás.

pátek online PS str. 13, cv. 8 – 12    
PRVOUKA        
středa online PS str. 46, 47 Třídíme odpad.  

 

01.03.2021