Učivo od 1. do 5. února 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  
  1. do 5. února 2021 

Třída:  4.D 

 

 

Český jazyk 

Skloňování podstatných jmen rodu ženského a mužského 

Uč. str. 52/cv. 7 (doplň na fólii), cv. 8 (napiš doplněná slova s předložkami), cv. 9 (ústně), str. 53/cv. 11/ústně, cv. 12 (napiš), cv. 13 (doplň na fólii)cv. 14 (napiš pouzesprávné tvary slov ze závorky) 

PS Hravá čeština – str. 48, 49, do cv. 19 na str. 50 

Rod mužský 

Uč. Str. 55/cv. 1, 2 + PS Hravá čeština str. 50/cv20 

Pracovní listy budou zasílány e-mailem a budou uloženy v souborech -> výukových materiálech Český jazyk – pracovní listy 

 

Matematika 

Práce s daty – jejich sběr, organizace a vyhodnocení, vytváření zápisů do tabulek 

Uč. str. 52/cv. 1, 3, 4, str. 54/cv. 8, 12, str. 55/cv. 15, 16, 17, B: cv18 

PS M1 – str. 39/cv. 7 + dokončení cvičení str. 36 – 40 

PS M2 – str. 4, 5, 6 

  

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Práce s daty- třídíme, vyhodnocujeme, tvoříme jednoduché přehledy a tabulky 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělí na hodině 

Anglický jazyk   

  • Unit 7  
  • New vocab– School Subjects 
  •  My timetable -Napiš svůj rozvrh v AJ -pošli do Teams do 7.2. 
  •  Připomínam úkol z minulého týdne Review B str. 32- 33 do 31.1!!
Přírodověda 

Vlastnosti látek – jednotky délky a hmotnosti 

 

Vlastivěda 

Červená učebnice – rozkvět země za vlády Karla IV. 

Modrá učebnice – řeky a vodní nádrže České republiky str. 29, 30 

 

Další informace: 

Dobrovolný úkol VV + PČ + HV:

Vytvořte jednoduchý hudební nástroj např. rumbakouli z obalu od čoko vajíček naplněných rýží, hrachem, přilepte ji mezi dvě plastové lžíce izolepou a ozdobte; nebo bubínek z květináče, plechovky a pečícího papíru, který bude tvořit blánu bubnu, tu připevníte lepidlem nebo izolepou; nebo jednoduchou flétnu z brček, která vyskládáte vedle sebe, šikmo zastřihnete a slepíte izolepou. Určitě budete mít i jiné nápady. Obrázky svých výtvorů posílejte do Zadání v Teamsech nebo e-mailem. Inspirace: https://tchiboblog.cz/zalozte-si-doma-detskou-kapelu/

31.01.2021