Učivo od 11. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. 1. – 15. 1. 

Třída:  1.E 

 

 

Český jazyk 

Písmeno T. 

Čtení třípísmenkových spojení. 

Psaní písmene s, p. 

Cvičení na uvolňování ruky. 

Matematika 

Počáme do 10. 

Řešíme trojúhelníky. 

Krokování. 

 

Anglický jazyk 

Clil. 

 

 

Prvouka 

Jak hospodařit. V obchodě. 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

11.01.2021