Učivo od 13. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. do 17. září 

Třída:  2.E 

 

 

Český jazyk 

Vlastní jména osob. 

Čtení: Kde jsme doma.  

Psaní: Opis, přepis. 

Matematika  Počítáme do 15. 
Anglický jazyk  Clil 
Prvouka  Návrat do školy. 

 

13.09.2021