Učivo od 15. února

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. únor – 19. únor 

Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk 

Čtení dlouhých a krátkých samohlásek. 

Psaní písmene o, p. 

Cvičení na uvolňování ruky. 

 

 

Matematika 

Počítáme do 12. 

Autobus – nové prostředí. 

Krokování. 

 

 

 

Anglický jazyk 

Clil. 

 

 

 

Prvouka 

Z čeho jsou věci kolem nás. 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

15.02.2021