Učivo od 18. ledna 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   od 18. 1. 

Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk 

Čtení třípísmenkových spojení. 

Písmeno K, k. 

Psaní písmene p, t, l. 

Uvolňovací cviky. 

Vyprávění podle obrázkové osnovy. 

 

 

Matematika 

Počítáme do 12. 

Stavíme geometrické tvary z dřívek. 

Slovní úlohy. 

 

Anglický jazyk 

Clil. 

 

 

 

Prvouka 

Jak hospodařit? Nakupujeme. 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

18.01.2021