Učivo od 19. do 23. dubna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   od 19. do 23. dubna 

Třída:  4.D 

 

 

Český jazyk 

Slovesa – opakování určování osoby, čísla a času. 

Nové učivo – Slovesný způsob oznamovací a rozkazovací – uč. str. 74, 75 

PS Hravá čeština str. 58/cv13 

PL – k dispozici ve škole, případně zasílány E-mailem 

 

Matematika 

Velká čísla v Bilandu – uč. str. 65 – červený rámeček + PS M2 str. 13/cv. 2, str. 18/cv. 7 

Kombinatorika a statistika – uč. Str. 78/cv. 8, PS M2 str. 22/cv. 2 

Uč. str. 78/cv. 7, 12 + PS M2 str. 23/cv. 4, 5 + uč. str. 78/cv. 9 

Geometrie vlastníma rukama – uč. str. 69/cv. 1, 2, 3, 4, cv. 70/cv6, 7 

 

MIND – pracovní listy k dispozici ve škole + možnost konzultace s paní uč. Zálešákovou 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Grafy a procvičování učiva 

          – domácí úkol- bude zadán do Zadání 

 

Anglický jazyk   

  • Unit 9 – My free time 
  • English dateordinal numbers 

 

Přírodověda  Ekosystém park – str. 52 
Vlastivěda 

Vlastivěda modrá učebnice – Průmysl a doprava str. 38, 39 

Vlastivěda červená učebnice – str. 37 a 40 – opakování Husité a po husitských válkách 

18.04.2021