Učivo od 22. do 26. února

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. do 26. února 

Třída:  4.D 

 

 

Český jazyk 

Vzor STROJ 

Uč. Str. 59/cv. 18, 19 – napiš 

PS str. 51/cv. 24, str. 52/cv. 25 

Vzor PŘEDSEDA, SOUDCE 

Uč. str. 60 – tabulka – přečti si a zapamatuj si skloňování vzorů 

Uč. str. 60/cv. 22, 23 

PS str. 52/25, 26, 27 

Shrnutí – podstatná jména rodu mužského 

PS str. 53/cv. 28 

Opakování – podstatná jména 

PS str. 54/cv. 29 

Telefonické a písemné vzkazy – práce ve dvojicích 

Čtenářský deník – knihy, které jsem přečetl/a za leden a únor 

Matematika 

Opakování (zlomky, rovnice, početní operace s přirozenými čísly do 1000) 

Uč. str. 60/cv. 3, cv. 5, cv. 6, str. 64/cv. 19 

PS M2 str. 11/cv. 3, str. 12/cv. 4, 5, 6, 7 

Geometrie – souřadnice, vztahy, závislosti 

Rýsování ve čtvercové síti, různé typy trojúhelní. 

Uč. str. 61 – souřadnicový zápis, cv. 1 

Uč. Str. 61 – trojúhelník pravoúhlý 

PS M2 str. 10/cv. 1, str. 11/cv. 2  

BONUS – uč. str. 64/cv. 22 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Zlomky – opakování a procvičování  

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělní hodině. Odevzdat do – 26.2. 2021. 

 

Anglický jazyk   

  • Unit 8 –TV Programmes 
  • like /I don’t like 
  • Telling the timedays of the week – zkoušení! 

 

Přírodověda 

Přírodověda – opakování učiva „Neživá příroda“  – 23.2. 

Ekosystém pole – uč. str. 36, 37
 

Vlastivěda 

Červená učebnice – Gotický sloh str. 32 + 33 

Modrá učebnice – opakování – povrch, vodstvo, počasí a podnebí – uč str. 33 

 

Dobrovolný výtvarná výzva.  

Dobrovolná výtvarná výzva: malování v počítačové aplikaci např. Malování, kterou vyhledáte ve vašem počítači pod tímto názvem. 

Další možností je namalovat obrázek inspirovaný knihou, kterou právě čtete, nebo kterou jste přečetli za poslední 2 měsíce. 

21.02.2021